Plán činnosti na r. 2018

Publikováno: 

  Plán činnosti na rok 2018    
  Úkol termín splněno
1 Turnaj v malé kopané (Lázské bodlo) – fotbal 14. 7.  
2 Turnaj ve stolním tenise – volnočasový oddíl březen  
3 Turnaj v nohejbale    
4 Zpevnění hrací plochy    
5 zavěsit síť mezi fotbalovým hřištěm a dětským hřištěm březen  
6 Sběr železného šrotu duben  
7 Pálení čarodějnic (spolu s OÚ + SDH) 30. 4.  
8 Natřít čekárnu u hřiště    
9 Zateplení stropu v kabinách dotace  
10 Výměna oken v kabinách dotace  
11 Podporovat Vrtuláčka (žákovské družstvo) – výbor Vrtule průběžně  
12 Oprava poklopů na jímce    
13 Pochod Lázského nemehla – turistický oddíl 3. 3.  
14 Zajistit gratulace jubilantům průběžně  
15 Zhotovit světlo a výztuhy v přístřešku na dřevo    
16 Zajistit sponzorské dary průběžně  
17 Vybrat členské příspěvky průběžně  
18 Provést inventuru majetku    
19 Zajistit příspěvky do webových stránek průběžně  
20 Zajistit provoz nohejbalového hřiště – volnočasový oddíl průběžně