Zápis z Valné hromady Sokola Vrtule Láz konané dne 21. 2. 2020

Publikováno: 

Jednání Valné hromady se řídilo programem:

 1. Zahájení – seznámení s jednacím řádem – J. Vošmik
 2. Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady
 3. Volba mandátové + volební komise
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz za rok 2019 – předseda + oddíl turistiky + oddíl volnočasového a rekreačního sportu
 6. Výsledky hospodaření za rok 2019
 7. Volba nového výkonného výboru
 8. Plán činnosti na rok 2020
 9. Diskuze
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Návrh a schválení usnesení
 12. Závěr

 

Valné hromady se zúčastnilo dle mandátové komise 29 členů

Volba nového výboru proběhla – všichni byli zvoleni jednomyslně

Hlavní body z diskuze:

Starosta A. Kropáč popsal postupy k jednotlivým dotacím vypsaným Středočeským krajským úřadem, které je možné využít na rekonstrukci umýváren v kabinách. Zatím bez efektu.

Pan Burian apeloval na přítomné, aby se zapojili do trénování mládeže. Nejmladší ročníky žáků jsou docela silné a je třeba je získat k provozování sportu.

R. Pátek navrhl rozšíření plánu činnosti turistického oddílu na rok 2020 o další akci.