Dětský den 2020

Publikováno: 

Třebaže bylo plánováno, že v případě nepříznivého počasí se oslava Dne dětí 2020 na lázském hřišti zruší, nestalo se tak. Krátce po 15. hodině sice začalo lít jako z konve, ale k všeobecnému překvapení žádnému z cca 43 zúčastněných dětí déšť nevadil a všech 11 disciplin v pohodě absolvovaly. V některých případech si na svá dětská léta rozpomněli i rodiče a s chutí se pustili do soutěžení  společně se  svými potomky. Největší zájem byl samozřejmě o střelbu ze vzduchovky a lukem, ale ani ostatní soutěže nebyly zanedbávány. Když se mnohdy zcela promočená kartička s předepsanými úkoly zaplnila razítky z jednotlivých stanovišť, vyzvedly si děti zaslouženou odměnu a společně s rodiči využili zlepšeného počasí k opečení buřtíků.