Schůze

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne  6. 5. 2021   Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Bohumil Hanus, Jiří Burian, Radek Pátek a Josef Vošmik Omluveni: Vladimír Bena Neomluveni: Antonín Šurik   Josef Vošmik podal informaci o stavu financí Výběr členských příspěvků na rok 2021 u všech oddílů – zodpovídají jejich vedoucí K provedení […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 19. 3. 2019

  Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Josef Seitel, Bohumil Hanus a Josef Vošmik Omluveni: Jan Drozen, Vladimír Bena a Jiří Burian Neomluveni: Radek Pátek a Antonín Šurik Hosté: Antonín Kropáč   Josef Vošmik podal informaci o stavu financí Výběr členských příspěvků na rok 2019 – termín zaplacení 30. 4. 2019 u všech oddílů – zodpovídají […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz 24. 1. 2019

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Jan Drozen, Josef Seitel, Josef Vošmik Omluveni:  Bohumil Hanus a Anton Šurik Hosté: Antonín Kropáč a Vladimír Bena   Josef Vošmik podal informaci o stavu financí Výběr členských příspěvků na rok 2019 – zajistí zástupci jednotlivých oddílů Úhrada nákladů na tělocvičnu pro zimní trénink – zodpovídá […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 6. 12. 2018

Josef Vošmik podal informaci o financích Všechny náhrady trenérům a obslužnímu personálu byly vyplaceny Uhrazeny náklady na tělocvičny pro oddíly v roce 2018. Zakoupeny hliníkové branky 5×2 a pomůcky pro žáky k výuce                                                                                                 Konstatováno, že OÚ s Vrtulí neprojednal důležitý dokument pro Ministerstvo pro místní rozvoj o rozvoji a zázemí sportu v obci S […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV 25. 10. 2018

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 25.10.2018 Přítomni: Michal Čížek, Bohumil Hanus, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Josef Seitel a Josef Vošmik. Omluveni: Jan Drozen a Anton Šurik Josef Vošmik podal informaci o financích. Žádost o dotaci MŠMT „Můj klub 2019“ byla podána v termínu. Vypracoval ji Josef Vošmik a Michal Čížek. […]

Žádný komentář

Zápis z jednání Výkonného výboru 11. 4. 2018

Přítomni: Michal Čížek, Jan Drozen, Josef Seitel, Jiří Burian, Václav Sláma a Josef Vošmik Omluveni: Radek Pátek a Bohumil Hanus  Neomluven: Anton Šurik Host: Antonín Kropáč   Traktůrek na sečení hřiště nedobíjí – proměření elektrických obvodů zajistí Jan Drozen Nádrž na vodu – vytažení z jámy zajistí přes firmu, která provádí kanalizaci v obci, Josef […]

Žádný komentář

Zápis z jednání Výkonného výboru 2. 7. 2018

Přítomni: Michal Čížek, Jiří Burian, Josef Seitel, Václav Sláma a Josef Vošmik Omluveni: Radek Pátek, Anton Šurik a Bohumil Hanus   Dotace od MŠMT byla přidělena – v první fázi se nakoupí hliníkové branky 5x2m Byla vypovězena smlouva s DIGI na signál v kabinách O pouti 21. 7. se uskuteční zápas ženatí vers. svobodní Rozlosování […]

Žádný komentář

Plán činnosti na r. 2018

  Plán činnosti na rok 2018       Úkol termín splněno 1 Turnaj v malé kopané (Lázské bodlo) – fotbal 14. 7.   2 Turnaj ve stolním tenise – volnočasový oddíl březen   3 Turnaj v nohejbale     4 Zpevnění hrací plochy     5 zavěsit síť mezi fotbalovým hřištěm a dětským hřištěm […]

Žádný komentář

Usnesení valné hromady z 16. 3. 2018

USNESENÍ  VALNÉ  HROMADY  SOKOLA  VRTULE  LÁZ, z.s. ze dne 16. února 2018 1. Valná hromada bere na vědomí:   Zprávu o hospodaření za rok 2017 Zprávu o činnosti za rok 2017 Zprávy zástupců oddílů 2. Valná hromada schvaluje:   Výsledky hospodaření za rok 2017 Plán práce na rok 2018 Uvedení do síně slávy pana Josefa […]

Žádný komentář

Průběh jednání valné hromady

Zápis z Valné hromady konané dne 16. února 2018 od 19.00 hodin v kabinách Po zahájení byl schválen program a zvoleno pracovní předsednictvo ve složení  Josef Vošmik, Václav Sláma a Radek Pátek, které také bude zastávat funkci návrhové komise. Byla zvolena mandátová komise ve složení Josef Seitel , Miroslav Čížek. Zprávu o činnosti fotbalového oddílu […]

Žádný komentář

Valná hromada 2018

                     V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz, z.s.  dne 16. února 2018 od 19:00 hodin do kabin  Program:  Zahájení  Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady  Seznámení s jednacím řádem  Volba mandátové + návrhové komise  Zpráva o činnosti […]

Žádný komentář

Schůze výkonného výboru 23. 1. 2018

Zápis ze zasedání Výkonného výboru SVL dne 23. 1.2018 Přítomni:  Michal Čížek, Josef Seitel, Jan Drozen, Václav Sláma, Josef Vošmik Hosté: Roman Kodat Omluveni: Jiří Burian, Bohumil Hanus, Radek Pátek, Anton Šurik   Informaci o stavu financí podal Josef Vošmik. Byla doručena smlouva na dotaci od fy Rumpold. Byla nám též přislíbena dotace od fy […]

Žádný komentář

Schůze VV 12. 12. 2017

Zápis ze schůze Výkonného výboru Vrtule dne 12. 12. 2017 Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Radek Pátek, Bohumil Hanus, Jan Drozen, Josef Seitel a Josef Vošmik Hosté: Antonín Kropáč Omluveni: Jiří Burian a Anton Šurik Se stavem ekonomiky seznámil přítomné Josef Vošmik. Je potřeba připravit podklady pro vyúčtování dotace od MŠMT, dotace od OÚ a […]

Žádný komentář

Zápis ze zasedání 2. 11. 2017

Zápis ze zasedání výkonného výboru Sokola Vrtule Láz dne 2. 11. 2017 Přítomni: Michal Čížek, Josef Seitel, Bohumil Hanus, Václav Sláma, Radek Pátek a Josef Vošmik. Omluveni: Jiří Burian a Jan Drozen. Neomluven : Anton Šurik Návrh řešení problému s nádrží na vodu pro zalévání hřiště. Odpojit čerpání vody z výkopu. Nainstalovat přírubu a nechat […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze

Zápis ze schůze výkonného výboru Sokola Vrtule Láz, z.s. konané 16. 12. 2016   Přítomni: M. Čížek, V. Sláma, R. Pátek, J. Burian, B. Hanus a J Vošmik. Omluveni: A. Šurik, J. Drozen a J. Seitel.   Program: 1. Zpráva o hospodaření  SVL Zpráva o zapojení do EET Zpráva o podání žádostí o dotace Zimní […]

Žádný komentář

Schůze Výkoného Výboru Vrtule.

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokola Vrtule Láz konané dne 2. 6. 2016 Přítomni: Michal Čížek, Josef Vošmik, Václav Sláma, Radek Pátek a Josef Seitel. Omluveni: Jiří Burian, Bohumil Hanus a Jan Drozen. Neomluven: Anton Šurik. Program: 1. Internetové stránky Vrtule 2. Facebookové stránky Vrtule 3. Dotace 4. ČUS – sportuj s námi 5. Pouť […]

Žádný komentář

Valná hromada Sokola Vrtule Láz

Sokol Vrtule Láz Láz 238 262 41 BOHUTÍN POZVÁNKA V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz dne 23. ledna 2016 od 18:00 hodin do kabin Program: 1. Zahájení 2. Volba pracovního předsednictva 3. Volba mandátové a návrhové komise 4. Schválení programu 5. Schválení jednacího řádu 6. Zpráva […]

Žádný komentář

Dne 25.4.2004 se konal každoroční sběr železného šrotu. Letos bohužel v nevelkém počtu brigádníků.

Sokol Vrtule Láz tímto velice děkuje všem, kteří se zúčastnili nedělního sběru železného šrotu, jmenovitě Václavu Slámovi, Milanovi Haasovi st., Josefu Vošmikovi, Janu Haasovi, Petru Slámovi, Jaroslavu Palivcovi, Michalu Čížkovi a Milanovi Jaríčkovi, kteří odvedli v malém počtu obrovský kus práce.  Dále také děkuje Obecnímu úřadu Láz za zapůjčení traktoru a p. Štikovi za pomoc […]

Žádný komentář

 

Archiv schůzí