Zápis ze schůze VV 25. 10. 2018

Publikováno: 

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 25.10.2018

Přítomni: Michal Čížek, Bohumil Hanus, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Josef Seitel a Josef Vošmik.

Omluveni: Jan Drozen a Anton Šurik

  1. Josef Vošmik podal informaci o financích.
  2. Žádost o dotaci MŠMT „Můj klub 2019“ byla podána v termínu. Vypracoval ji Josef Vošmik a Michal Čížek.
  3. Byla nařezána a rozštípána větší část dřeva na topení přes zimu v kabinách. Poděkování patří všem zúčastněným – jedná se o pořád stejné jedince. Ostatní to nezajímá a myslí si, že stačí, když se dostaví na fotbal.
  4. Došlo k výměně oken v naší klubovně. Poděkování patří Radkovi Pátkovi, Luboši Havelkovi, Josefu Vošmikovi.
  5. Jednotlivá družstva si zajistí přes zimní období pronájem tělocvičny, který Vrtule zaplatí. Zodpovídají zástupci jednotlivých družstev.
  6. Listopad je poslední termín k vyrovnání náhrad trenérům. Zodpovídá Josef Vošmik.
  7. Dlouhodobě pronajatá aparatura Vrtuli je uskladněna v Hostinci U dubu. Zájemci o její vypůjčení se nejprve budou informovat u Václava Slámy.
  8. Vznesen požadavek na zabezpečení otvoru po vyzvednutí nádrže na vodu k zalévání hřiště. Navrženo zahrnutí okolním materiálem – projednáním s OÚ pověřen Radek Pátek.
  9. Josef Vošmik požádá Petra Klímu o pomoc při opravě vzduchotechniky v kabinách.
  10. Informace o vzpomínkové akci OÚ ke 100. výročí založení ČSR.