Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 6. 12. 2018

Publikováno: 

 1. Josef Vošmik podal informaci o financích
 2. Všechny náhrady trenérům a obslužnímu personálu byly vyplaceny
 3. Uhrazeny náklady na tělocvičny pro oddíly v roce 2018. Zakoupeny hliníkové branky 5×2 a pomůcky pro žáky k výuce                                                                                                
 4. Konstatováno, že OÚ s Vrtulí neprojednal důležitý dokument pro Ministerstvo pro místní rozvoj o rozvoji a zázemí sportu v obci
 5. S firmou Siluett plast z Dýšiné byla projednána možnost nainstalování nové nádrže na vodu k zalévání hřiště. Nejdříve je třeba z části zahrnout díru po staré nádrži a vyvést trubky k propojení nad terén                                                                  
 6. Důležitá povolení ke konání dalšího ročníku Putování Lázského nemehla po Brdech jsou v řízení. Pochod je naplánován na 2. března 2019                                                                        
 7. Pro činnost SVL je nutno zajistit sponzory – úkol pro celý VV
 8. Přítomní byli informováni o důležitosti IS ČUS ve vztahu k dotacím. Proto je ho třeba neustále aktualizovat
 9. V klubovně je třeba vyměnit dosluhující televizi a v kuchyňce sporák. Úkol pro členy VV – poptat se, zda by někdo, kdo bude uvedené vybavení měnit (televizi např. v souvislosti s přechodem na novou normu), ho SVL daroval.
 10. Byla vyúčtována dotace od OÚ
 11. Na silvestra se od 10:00 uskuteční tradiční fotbálek s menším občerstvením pro fotbalisty i nefotbalisty. Zveme všechny příznivce!