Turistický oddíl

Vznik a činnost oddílu turistiky

Založení oddílu turistiky proběhlo na valné hromadě Sokola Vrtule Láz  7. února 2015. Jeho stěžejní činností je organizování turistické akce Putování Lázského nemehla po Brdech.

S myšlenkou na organizování takovéto akce si tajně pohrával Vašek Sláma za podpory Radka Pátka delší dobu, nahlas ji Vašek vyslovil v klubové hospůdce na hřišti  v lednu 2012 a hned 25. února téhož roku proběhl zkušební – nultý ročník. Protože se setkal s velkým zájmem veřejnosti, začaly tři manželské dvojice (Jana a Vašek Slámovi, Lenka a Radek Pátkovi, Maruška a Pepa Vošmikovi) pochod organizovat pravidelně – každou první sobotu v březnu. Start a cíl byl pod záštitou Vrtule na místním hřišti. Účastní se ho nejen pochodníci z blízkého okolí, ale i z jiných okresů. Velikým překvapením pro nás byl např. byl příjezd zvláštního autobusu turistů z Blovic. Příprava akce začíná už v průběhu léta výběrem trasy. Vždy se snažíme vybrat takovou, která vede kolem zajímavých míst v Brdech a  každou z nich si předem poctivě projdeme nebo projdeme na kole.  Pochod už vstoupil do povědomí lidí, počet účastníků se každým rokem zvyšuje. Kolem vodních nádrží  pochodovalo 123, k pramenu Litavky 203, k památnému stromu 340, k jezírku U poustevníka 404, od hájovny k hájovně už 435 turistů. Na březen 2017 jsme naplánovali pochod kolem Bílé skály.

Všichni pořadatelé tuto činnost vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu, startovné pro účastníky je v dobrovolné výši. Podařilo se nám získat několik sponzorů a i díky tomu jsme pak mohli z výtěžku 0. a 1. ročníku podpořit psí útulek Maják v Lazci, po 2. ročníku zakoupit pomůcky pro MŠ v Lázu. Se zvyšujícím se počtem účastníků se zvyšovaly i nároky na materiální zabezpečení akcí. Abychom si nadále nemuseli půjčovat várnice na horký čaj poskytovaný na trase, zakoupili jsme je pro Sokol  z výtěžku 3. ročníku.  Další rok jsme pořídili rozlišovací vesty, které jsme věnovali  lázskému fotbalovému družstvu a díky zařazení do akce ČUS Sportuj s námi a získání dotace jsme mohli zakoupit pivní sety (stoly a lavice), které zajistily větší komfort pro “ušlé” turisty a navíc jsou využívány při různých akcích pořádaných na hřišti. Další investicí byly pořadatelské vesty s logem Nemehla. V této době jsme se také stali oficiální součástí Vrtule Sokol Láz.

K základní šestici, která pochody připravuje, se připojili jejich rodinní příslušníci a další dobrovolníci, bez kterých by nebylo možné akci takového rozsahu zabezpečit (od samého počátku Fanda Bečvář, Pepa Seitel, Tonda Šurik, Bohouš Krejčí, Fanda Jobek) a postupně i další. Do dvou minulých ročníků jsme zaangažovali i “průvodce po Brdech” Petra Milce. Skupina kamarádů z Vysoké, Bohutína a Žežic si na všechny dosud proběhlé ročníky k velké radosti pořadatelů a pobavení všech zúčastněných připravila sborovou píseň (hymnu), jejíž text každý rok aktualizují. Třebaže se zajišťování takovéto akce neobejde bez různých problémů, věřme, že najdeme následovníky, kteří budou v organizování Putování Lázského nemehla v budoucnu pokračovat.

Nemehlo má i své webové stránky obhospodařované Lukášem Slámou. Na www.nemehlo.eu najdete podrobnější informace o začátcích i dalším průběhu Putování včetně fotodokumentace.

 

Příspěvky

Rozloučení s létem

V pátek 13. 9. se sešli členové turistického oddílu a organizátoři Putování Lázského nemehla po Brdech, aby se rozloučili s létem a stylově přivítali blížící se podzim. Počasí vyšlo, posezení u ohýnku bylo příjemné, opečené buřtíky chutnaly.     .  

Žádný komentář

Výstup na Zavírku

Zástupci turistického oddílu se v sobotu 22. 6. zúčastnili v Bohutíně Výročního výstupu na Zavírku a stromkové slavnosti. Přestože nám počasí bohužel nedovolilo výstup dokončit, strávili jsme s bohutínskými přáteli krásné odpoledne.  li

Žádný komentář

Z Lázu do Lázu

Lázští turisté naložili kola a vyrazili na čtyři dny do Lázu. Aby nedošlo k mýlce, jednalo se o Láz na Šumavě. Hodnocení?Počasí nádherné, krajina v okolí Lipna úžasná, parta bezvadná. 

Žádný komentář

Kočka

Tip na cyklovýlet – brdský vrchol Kočka

Žádný komentář

Dětský den

Členové turistického oddílu se zapojili do organizace Dne dětí v Lázu 1. 6. 2019.  

Žádný komentář

Byli jsme v Jeneči

Turistický oddíl SVL uspořádal v sobotu 18. května zájezd do Garden parku v Jeneči. V samotném parku bohužel nic moc nekvetlo, zato široký sortiment stromů, keřů, bylinek a okrasných rostlin jsme si mohli prohlédnout a nakoupit v jeho obchodní části – zahradnictví. Do autobusu jsme se vraceli obtěžkáni menšími či většími igelitkami s křehkým obsahem. […]

Žádný komentář

Info k zájezdu

Odjezd autobusu s účastníky zájezdu do Jeneče 18. 5. 2019 v 9:00 hod od prodejny. Při zpáteční cestě zastávka na oběd v Mníšku pod Brdy.

Žádný komentář

Pražský hrad

Návštěva Pražského hradu 11. 5. 2019 – výhled z věže Svatovítského chrámu, reprezentační prostory.

Žádný komentář

30. duben 2019 v Lázu

Nejen že v Lázu zatančily svůj tanec čarodějnice před tím, než vzplála hranice, ale po letech se konečně objevila i pravá májka!

Žádný komentář

1. cyklovýlet

Náš první cyklovýlet v r. 2019 je za námi. Šest statečných vyrazilo v pravém dubnovém počasí směrem k Padrťským rybníkům. Na začátku cesty nás sice zaskočil mírný deštík, ale přečkali jsme ho pod korunami vzrostlých smrků a pak nám na cestu dokonce vysvitlo sluníčko.

Žádný komentář

Turistický oddíl plánuje výlet

Turistický oddíl plánuje na 18. května t. r. autokarový zájezd do Garden parku Jeneč u Prahy, k dnešnímu dni máme volných ještě 5 míst. Odjezd od prodejny Láz v 9:00 hodin. Zájemci se můžou přihlásit na tel. 721 631 515.

Žádný komentář

Lázské čarodějnice

Už osmý rok přilétá na místní fotbalové hřiště menší či větší skupinka čarodějnic, aby zde za doprovodu hudby předvedla krátký čarodějnický tanec. Jejich vystoupení se očekává i letos. Přijďte je povzbudit. Sraz 30. dubna v 19:00 hodin u kabin.

Žádný komentář

1. společný cyklovýlet v r. 2019

Klub Lázského nemehla pořádá v sobotu 27. 4. 2019 cyklovýlet k Padrťským rybníkům, sraz účastníků na hřišti ve 13:00. Pozvěte i své kamarády a přátele.    Na trase (u bývalé Přední Záběhlé) se můžete zastavit u památných dubů. Památné duby na Záběhlé Dva duby zimní u bývalé Přední Záběhlé jsou novými památnými stromy v CHKO […]

Žádný komentář

Turistický oddíl v akci

Víkend plný power jógy a turistiky mají za sebou  účastnice pravidelných úterních cvičení. Lektorka Šárka pro ně zajistila třídenní pobyt ve Strmilově u Jindřichova Hradce. Jak vyplývá ze zápisu v návštěvní knize rozhledny U Jakuba (dřevěná montovaná konstrukce ve tvaru šestibokého hranolu na železobetonovém základu, která je svou výškou 40,7 m nejvyšší stavbou tohoto typu […]

Žádný komentář

Jarní úklid u kabin

V rámci  dubnové akce Ukliďme Česko 2019 se čtyři členové turistického oddílu pustili do úklidu prostoru u fotbalových kabin v místech, kde bývala nádrž na vodu. Vyhrabali starou trávu a kameny, odstranili náletové rostliny, srovnali terén a  vyčištěný pozemek tak připravili pro další využití. Místo se vzrostlými stromy by bylo ideální klidovou zónou  pro sousedské […]

Žádný komentář

Ukliďme Česko – výzva Vrtuláčků

Naši Vrtuláčci se zapojili do akce Ukliďme Česko a vyzývají další členy Sokola a občany Lázu k následování. Přijmete jejich výzvu a zúčastníte se úklidu prostoru kolem hřiště? Sraz v sobotu 6. dubna 2019 v 10:00 hodin u kabin. S sebou pracovní rukavice a pytle na odpad.  

Žádný komentář

Orkán Eberhard v Lázu

Několik let u kabin vzrostlý smrk stál, v neděli večer si s ním vítr hrál a takhle to skončilo: Foto: B. Krejčí

Žádný komentář

Putování LN po Brdech 2. 3. 2019 – stručné zhodnocení průběhu

Účast: Přes nevlídné počasí zapsáno v prezenčních listinách 470 účastníků, z toho cca 70 do 18 a 50 nad 70 let věku Organizace: Upozornění řidičům na akci probíhající v obci Zajištěné parkování Nástěnka se základními informacemi pro účastníky, průběžně podávány  informace i prostřednictvím mikrofonu Zápis do prezenční listiny (věk požadován pro statistické zpracování) Startovné (dobrovolné) […]

Žádný komentář

Schůze členů turistického oddílu

V pátek 8. března 2019 se od 19:00 hodin koná v klubové hospůdce schůze turistického oddílu.

Žádný komentář

Přípravy na Nemehlo vrcholí

Dva lidi, jedna pila, dvě hodiny práce a prostor pro občerstvení na Nemehlo je připravený.

Žádný komentář

Putování Lázského nemehla po Brdech už brzy!

O víkendu jsme si coby zodpovědní pořadatelé prošlápli trasu. Vzhledem k nedávnému přídělu sněhu a současnému slunečnému počasí počítejte s vyšší náročností pochodu. Trasy vedou po lesních cestách, které jsou aktuálně dost zledovatělé, na hřebenech se pořád drží vysoká vrstva sněhu. Dětské kočárky tentokrát nechte doma, trasa pro ně není vhodná.

Žádný komentář

Zařazení turistické akce do projektu ČUS Sportuj s námi 2019

Na základě zaslané přihlášky bylo rozhodnuto o zařazení akce Putování Lázského nemehla po Brdech  do seznamu akcí projektu ČUS SPORTUJ S NÁMI 2019 s finanční podporou. Její výše  bude schvalována na jednání Výkonného výboru ČUS nejdříve v dubnu 2019 a následně tyto informace i s příslušnými smlouvami budou k dispozici na příslušných Okresních sdružení České unie sportu. […]

Žádný komentář

Lázské nemehlo 2019

Nezapomeňte si v kalendáři zaškrtnout sobotu 2. března 2019! Koná se  7. ročník Putování Lázského nemehla po Brdech – Pochod do Němec kolem Lázské nádrže  Sraz Láz – hřiště Prezence od 9:00 hod Společný start po vystoupení Dětského divadelního souboru Láz v 10:00 hod 1. trasa cca   9 km 2. trasa cca 15 km 3. trasa cca 13 […]

Žádný komentář

Pražák 2019 už je minulostí…

Tak nezapomeňte, sraz v 8:30 u kabin! V souladu s těmito pokyny se v sobotu 12. ledna sešlo na parkovišti u hřiště cca 25 zájemců o společný výstup na Pražák. Žádné dlouhé otálení a jde se.  Větve stromů se pod sněhovou nadílkou prohýbaly,  pod nohama nám příjemně vrzal díky včasnému startu ještě neujetý čerstvě napadaný […]

Žádný komentář

Vánoční pochod 2018

Ve středu 26. prosince 2018 se uskutečnil tradiční Vánoční pochod s Vendulkou. Po vzájemném uvítání a přijetí povzbuzujícího nápoje z rukou Jitky a Ládi, se 17 natěšených lidiček (+ fenka Agáta) vydalo na cestu. Na trasu, která jako obvykle vedla do cílové stanice brdskými hvozdy kolem Pilského rybníka přes Kozičín a po hrázi Pecováku, byli […]

Žádný komentář

Fabián

Socha Fabiána v Orlově (stojí za návštěvu)  

Žádný komentář

Výšlap po naučné stezce v Rožmitále

 

Žádný komentář

Výlet k Václavce

Cílem další DSCJ (dámská spanilá cyklojízda) se stala chata Václavka.  

Žádný komentář

Cyklovýlet 5. 7. 2018

Ženská část turistického oddílu se vydala na krátký cyklovýlet do Brd. Cílem byly památné stromy na Záběhlé.    Foto M. Vošmiková. J. Slámová

Žádný komentář

Exkurze – VD Láz

Členové turistického oddílu Sokola Vrtule Láz, z. s. a příznivci Lázského nemehla se v sobotu 23. června t. r. zúčastnili exkurze do vodního díla Láz. O historii i současnosti vodního díla nám fundovaně a se zaujetím vyprávěl pracovník Povodí Vltavy p. Kopáč. Provedl nás starou i novou štolou, prošli jsme se pod hladinou rybníka a […]

Žádný komentář

Výlet k Žižkovu památníku 9. 6. 2018

Foto M. Vošmiková

Žádný komentář

Lázské čarodějnice

30. dubna se na fotbalovém hřišti opět fandilo. Třebaže po zeleném trávníku nepobíhali kluci v kopačkách, diváci se dobře bavili. Za zvuků chytlavé melodie písně „Boky jako skříň“ tam před zapálením obří hranice poletovaly čarodějnice, mezi nimiž byly zamíchané i čtyři členky turistického oddílu.  

Žádný komentář

Uklízeli jsme Česko

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a další nepořádek. Srdcem této akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů, lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Hlavním úklidovým dnem v roce 2018 byla sobota 7. dubna. Stejně […]

Žádný komentář

Předávání cen

V sobotu 24. března 2018 proběhlo v salonku restaurace U dubu předání cen vítězům soutěže vyhlášené během akce Putování Lázského nemehla po Brdech “ Vymaluj si svůj obrázek“ . Diplom a knihu obdrželi za l. místo Ondra Kalivoda, 2. místo Pavla Štěpánková a 3. místo Olda Sláma.

Žádný komentář

Mrazivé Lázské nemehlo 2018

Třebaže v noci na 3. března už nebyl mráz tak silný jako v předcházejících dnech, chladné ráno stejně k pohybu venku příliš nelákalo. Z vyhřáté postele se nám sice nechtělo, ale nedalo se nic dělat.  První sobota v měsíci březnu už tradičně patří turistické akci Putování Lázského nemehla po Brdech a pořadatelé musí být na […]

Žádný komentář

Lázské nemehlo 2018 už brzy!

Termín Putování Lázského nemehla po Brdech se blíží. Pochod po stopách brdských studánek, který se uskuteční 3. března t. r., byl letos zařazen do celorepublikového projektu ČUS – Sportuj s námi. Této akce se už tradičně zúčastňují nejen příznivci turistiky z okolních měst a obcí, ale  dokonce i z jiných okresů, věříme proto, že se […]

Žádný komentář

Výstup na Pražák 2018

13. ledna 2018 členové našeho turistického oddílu podnikli i v uplakaném blátivém počasí tradiční výstup na Pražák a patřili tak mezi 2188 účastníků této akce, kteří přispěli na její prioritní účel – podporu Vilémka a Maximka.  Při letošním jubilejním ročníku se vybralo a lidé věnovali neuvěřitelných 190.615,- Kč, což je dle informací pořadatelů z Klubu přátel Mrázka […]

Žádný komentář

Vánoční pochod

26. 12. 2017 se uskutečnilo další tradiční vánoční putování  s Vendulkou po brdských hvozdech.  Počasí bylo víc než příznivé, chuť hýbat se velká, takže všech 17 účastníků v pořádku dorazilo do cíle na Drmlovce. Dobrou náladu pak podpořilo i dobré jídlo a pití, kterým jsme se po zásluze odměnili.

Žádný komentář

Putování Lázského nemehla po Brdech 2018

V r. 2018 bude Lázské nemehlo putovat po Brdech 3. března. Trasa povede kolem brdských studánek.

Žádný komentář

Výstup na Pražák

14. ledna 2017 se ukázalo, kdo je skutečný turista. Konal se každoroční výstup na Pražák, ale počasí nebylo v době srazu (9:00 hod) vůbec příznivé. Sněžení a hlavně silný vítr k delší vycházce vůbec nelákaly. Přesto se členové oddílu turistiky spolu s dalšími nadšenci odhodlaně vydali na dvouhodinový pochod lesem k vrcholu Prahy. Cestou bylo dost […]

Žádný komentář

Vánoční pochod 2016

Vánoční pochod proběhl ve veselém duchu. Můžete z něj shlédnout pár fotografií…

Žádný komentář

Vánoční procházka

26. prosince 2016 jsme se zúčastnili tradiční vánoční vycházky s Vendulkou. Počáteční obavy z nepřízně počasí se brzy rozplynuly (a to nejen díky vybavenosti účastníků preventivně podpůrnými zahřívacími prostředky).  I přes občasné zdravotní a občerstvovací zastávky cesta ubíhala poměrně rychle. Obzvláště dobře se nám šlapalo, když zataženou oblohu  prozářily sluneční paprsky. Po dvouapůlhodinové procházce jsme […]

Žádný komentář

Termín putování Lázského nemehla po Brdech v r. 2017

V r. 2017 budeme s Lázským nemehlem putovat 4. března. Plánovaná trasa: Pochod kolem Bílé skály.

Žádný komentář

Vznik a činnost oddílu turistiky

Vznik a činnost oddílu turistiky Založení oddílu turistiky proběhlo na valné hromadě Sokola Vrtule Láz  7. února 2015. Jeho stěžejní činností je organizování turistické akce Putování Lázského nemehla po Brdech. S myšlenkou na organizování takovéto akce si tajně pohrával Vašek Sláma za podpory Radka Pátka delší dobu, nahlas ji Vašek vyslovil v klubové hospůdce na […]

Žádný komentář

 

Archiv oddílu turistiky