Uklízeli jsme Česko

Publikováno: 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a další nepořádek. Srdcem této akce jsou dobrovolní organizátoři místních úklidů, lidé, kteří se chopí zodpovědnosti a zorganizují úklid v místě, které si sami určí. Hlavním úklidovým dnem v roce 2018 byla sobota 7. dubna. Stejně jako v loňském roce, i letos se pod vedením svých trenérů do této akce zapojili naši Vrtuláčci, kterým s uklízením toho, co do přírody nepatří, tentokrát pomohli i tři členové turistického oddílu. Sběr odpadků začal u hřiště, pokračoval po struhách směrem k pile, okolo Litavky a lesem zpátky ke kabinám. Nasbíráno bylo cca 5 pytlů odpadků, největším úlovkem byla kancelářská židle. Po závěrečném odklizení větví z valu za hřištěm došlo i malý fotbálek a opékání buřtíků.