Vznik a činnost oddílu turistiky

Publikováno: 

Vznik a činnost oddílu turistiky

Založení oddílu turistiky proběhlo na valné hromadě Sokola Vrtule Láz  7. února 2015. Jeho stěžejní činností je organizování turistické akce Putování Lázského nemehla po Brdech.

S myšlenkou na organizování takovéto akce si tajně pohrával Vašek Sláma za podpory Radka Pátka delší dobu, nahlas ji Vašek vyslovil v klubové hospůdce na hřišti  v lednu 2012 a hned 25. února téhož roku proběhl zkušební – nultý ročník. Protože se setkal s velkým zájmem veřejnosti, začaly tři manželské dvojice (Jana a Vašek Slámovi, Lenka a Radek Pátkovi, Maruška a Pepa Vošmikovi) pochod organizovat pravidelně – každou první sobotu v březnu. Start a cíl byl pod záštitou Vrtule na místním hřišti. Účastní se ho nejen pochodníci z blízkého okolí, ale i z jiných okresů. Velikým překvapením pro nás byl např. byl příjezd zvláštního autobusu turistů z Blovic. Příprava akce začíná už v průběhu léta výběrem trasy. Vždy se snažíme vybrat takovou, která vede kolem zajímavých míst v Brdech a  každou z nich si předem poctivě projdeme nebo projdeme na kole.  Pochod už vstoupil do povědomí lidí, počet účastníků se každým rokem zvyšuje. Kolem vodních nádrží  pochodovalo 123, k pramenu Litavky 203, k památnému stromu 340, k jezírku U poustevníka 404, od hájovny k hájovně už 435 turistů. Na březen 2017 jsme naplánovali pochod kolem Bílé skály.

Všichni pořadatelé tuto činnost vykonávají bez nároku na jakoukoli odměnu, startovné pro účastníky je v dobrovolné výši. Podařilo se nám získat několik sponzorů a i díky tomu jsme pak mohli z výtěžku 0. a 1. ročníku podpořit psí útulek Maják v Lazci, po 2. ročníku zakoupit pomůcky pro MŠ v Lázu. Se zvyšujícím se počtem účastníků se zvyšovaly i nároky na materiální zabezpečení akcí. Abychom si nadále nemuseli půjčovat várnice na horký čaj poskytovaný na trase, zakoupili jsme je pro Sokol  z výtěžku 3. ročníku.  Další rok jsme pořídili rozlišovací vesty, které jsme věnovali  lázskému fotbalovému družstvu a díky zařazení do akce ČUS Sportuj s námi a získání dotace jsme mohli zakoupit pivní sety (stoly a lavice), které zajistily větší komfort pro “ušlé” turisty a navíc jsou využívány při různých akcích pořádaných na hřišti. Další investicí byly pořadatelské vesty s logem Nemehla. V této době jsme se také stali oficiální součástí Vrtule Sokol Láz.

K základní šestici, která pochody připravuje, se připojili jejich rodinní příslušníci a další dobrovolníci, bez kterých by nebylo možné akci takového rozsahu zabezpečit (od samého počátku Fanda Bečvář, Pepa Seitel, Tonda Šurik, Fanda Jobek) a postupně i další. Do dvou minulých ročníků jsme zaangažovali i “průvodce po Brdech” Petra Milce. Skupina kamarádů z Vysoké, Bohutína a Žežic si na všechny dosud proběhlé ročníky k velké radosti pořadatelů a pobavení všech zúčastněných připravila sborovou píseň (hymnu), jejíž text každý rok aktualizují. Třebaže se zajišťování takovéto akce neobejde bez různých problémů, věřme, že najdeme následovníky, kteří budou v organizování Putování Lázského nemehla v budoucnu pokračovat.

Nemehlo má i své webové stránky obhospodařované Lukášem Slámou. Na www.nemehlo.eu najdete podrobnější informace o začátcích i dalším průběhu Putování včetně fotodokumentace.