Vánoční procházka

Publikováno: 

26. prosince 2016 jsme se zúčastnili tradiční vánoční vycházky s Vendulkou. Počáteční obavy z nepřízně počasí se brzy rozplynuly (a to nejen díky vybavenosti účastníků preventivně podpůrnými zahřívacími prostředky).  I přes občasné zdravotní a občerstvovací zastávky cesta ubíhala poměrně rychle. Obzvláště dobře se nám šlapalo, když zataženou oblohu  prozářily sluneční paprsky. Po dvouapůlhodinové procházce jsme zvládli i hodinovou prohlídku s výkladem v muzeu na Řimbabě a výstup na řimbabskou rozhlednu. Sváteční výšlap jsme pak úspěšně zakončili obědem v hospodě na Drmlovce. Foto z akce-viz galerie odd. turistiky.