Podařilo se

Publikováno: 

Po všech peripetiích se nám nakonec podařilo Putování Lázského nemehla po Brdech v r. 2021 zrealizovat. Třebaže jsme letošnímu ročníku nedělali téměř žádnou propagaci (s výjimkou info v Lázských listech a avizovaných webových a facebookových stránkách), dostavilo se na start covidového ročníku 194 účastníků a nespočet psích kamarádů. Počasí nám přálo, malá přeháňka nadšené turisty nezaskočila. Mnozí sice zalitovali, že byli letos ochuzeni o klobásu, ale malou satisfakcí  jim byla nemehlácká propisovací tužka. Tu si všichni zapsaní odnesli společně s medailí (na výběr měli z několika variant) a mapkou. Dětem jsme navíc nabídli omalovánky nebo pexeso. Většina zúčastněných zvolila kratší trasy, našly se ovšem dvě turistky, které si dvacetikilometrovou trasu protáhly na 40 km, neboť omylem skončily až u Octárny v Obecnici. Na naši akci přijíždějí lidé i z poměrně velké vzdálenosti, proto nás mrzí, že místní občany (dokonce ani členy Vrtule) akce příliš neoslovila.  Láz v Brdech prezentovala jen cca dvacítka účastníků.

Věřme, že ročník 2022 už bude možné uskutečnit v plném rozsahu.