Expedice Voltuš 2024

Publikováno: 

Zdá se, že oddíl jógy je nevyčerpatelnou studnicí nápadů. V sobotu 24. února vyrazilo 6 dospělých spolu se dvěma dětmi na expedici. Jejím cílem se stala Voltušská vyhlídka a Mohyla J. J. Ryby.  Jak vidno z fotografií,

účastníci přípravu nepodcenili, namátková kontrola jejich vybavenosti a připravenosti  nezjistila žádné závažné nedostatky.

Na zdárný průběhe expedice dohlížela odpovědná vedoucí  Z. Konvalinová, zdravotní dozor zajišťovala zodpovědná zdravotnice B. Korsová