Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz 24. 1. 2019

Publikováno: 

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Jan Drozen, Josef Seitel, Josef Vošmik

Omluveni:  Bohumil Hanus a Anton Šurik

Hosté: Antonín Kropáč a Vladimír Bena

 

 1. Josef Vošmik podal informaci o stavu financí
 2. Výběr členských příspěvků na rok 2019 – zajistí zástupci jednotlivých oddílů
 3. Úhrada nákladů na tělocvičnu pro zimní trénink – zodpovídá Vošmik
 4. Vyúčtování dotace Můj klub 2018 do 15. 2. 2019 – zodpovídá Michal Čížek a ekonomka Petra Černíková
 5. Důležitá povolení ke konání dalšího ročníku Putování Lázského nemehla po Brdech jsou vyřízena. Pochod je  naplánován na 2. března 2019 – za zdárný průběh zodpovídá Václav Sláma
 6. Pro činnost SVL je nutno zajistit sponzory – úkol pro celý VV
 7. Přítomní byli informováni o důležitosti IS ČUS ve vztahu k dotacím. Aktualizace bude provedena do valné hromady.
 8. V klubovně byl nainstalován výkonnější systém vzduchotechniky. Poděkování patří Václavu Slámovi
 9. V klubovně je třeba vyměnit dosluhující televizi – úkol trvá – zodpovídá Jan Drozen.
 10. Skříňku pro sporák v kuchyňce zajistí Radek Pátek
 11. Soustředění fotbalového klubu proběhne ve Skelné Huti u Nýrska v termínu 7.- 10. února t. r. Přihlášky od fotbalistů i příznivců přijímá Michal Čížek – tel.724 527 698
 12. Turnaje Spartak Cup se zúčastní i naše družstvo – začátek 17. 2. 2019
 13. V návaznosti napojení kabin na kanalizaci je třeba vyřešit systém vodního hospodářství kolem kabin. OÚ by mohl využít dotace k zadržení vody v krajině vypsané Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem pro místní rozvoj.
 14. Valná hromada SVL se uskuteční 22. 2. 2019 od 18 hod v kabinách.