Valná hromada Sokola Vrtule Láz

Publikováno: 

Sokol Vrtule Láz
Láz 238
262 41 BOHUTÍN

POZVÁNKA

V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor

VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz

dne 23. ledna 2016 od 18:00 hodin do kabin

Program:

1. Zahájení
2. Volba pracovního předsednictva
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Schválení programu
5. Schválení jednacího řádu
6. Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz
7. Zpráva mandátové komise
8. Výsledky hospodaření za rok 2015
9. Schválení nových stanov Sokola Vrtule Láz
10. Diskuse
11. Návrh schválení usnesení
12. Závěr

V Lázu 11. ledna 2016

Michal Čížek
předseda