Zápis z jednání Výkonného výboru 2. 7. 2018

Publikováno: 

Přítomni: Michal Čížek, Jiří Burian, Josef Seitel, Václav Sláma a Josef Vošmik

Omluveni: Radek Pátek, Anton Šurik a Bohumil Hanus

 

  1. Dotace od MŠMT byla přidělena – v první fázi se nakoupí hliníkové branky 5x2m
  2. Byla vypovězena smlouva s DIGI na signál v kabinách
  3. O pouti 21. 7. se uskuteční zápas ženatí vers. svobodní
  4. Rozlosování nového ročníku 2018/19, které se bude konat v Luhách, se zúčastní Michal Čížek
  5. Dne 14. 7. proběhne jubilejní desátý ročník Lázského bodla – Jiří Burian podal informaci o potížích spojených se zajištěním družstva do turnaje
  6. Josef Vošmik seznámil přítomné s ekonomickým stavem SVL

Zapsal: Josef Vošmik