Zápis z jednání Výkonného výboru 11. 4. 2018

Publikováno: 

Přítomni: Michal Čížek, Jan Drozen, Josef Seitel, Jiří Burian, Václav Sláma a Josef Vošmik

Omluveni: Radek Pátek a Bohumil Hanus

 Neomluven: Anton Šurik

Host: Antonín Kropáč

 

  1. Traktůrek na sečení hřiště nedobíjí – proměření elektrických obvodů zajistí Jan Drozen
  2. Nádrž na vodu – vytažení z jámy zajistí přes firmu, která provádí kanalizaci v obci, Josef Vošmik. Další postup – pokusit se najít firmu, která by nádrž opravila a potom položit na betonový podklad – v případě neproveditelnosti najít náhradní řešení společně s OÚ (betonové jímky)
  3. Vrtule zorganizuje sběr železného šrotu dne 21. dubna – zajistí Michal Čížek
  4. Dotace

 – od MŠMT není dosud vyřízena a není zatím rozhodnuto, zda bude poskytnuta.

 – od ČUS sportuj s námi pro turistický oddíl je schválena, dosud ale není známa její        výše

 – podání žádosti o dotaci od obce zajistí Josef Vošmik

  1. V návaznosti na rozhodnutí EÚ o GDPR bude muset Vrtule u všech členů požádat o souhlas s nakládáním s jejich osobními daty
  2. V případě úpravy valu je nutné jednání se zástupci Vrtule – návaznost na nynější vodní řád na hřišti
  3. Přechod na jiného dodavatele elektřiny, v tomto případě k E-on nastane 1. 6. 2018 
  4. Akce na hřišti – 30. 4. – čarodějnice – je třeba nainstalovat ozvučovací aparaturu. Zajistí Václav Sláma
  5. Zajistit dovybrání členských příspěvků od všech členů jednotlivých oddílů – zodpovídají vedoucí oddílů

Zapsal: Josef Vošmik