Usnesení valné hromady z 16. 3. 2018

Publikováno: 

USNESENÍ  VALNÉ  HROMADY  SOKOLA  VRTULE  LÁZ, z.s.

ze dne 16. února 2018

1. Valná hromada bere na vědomí:

 

 1. Zprávu o hospodaření za rok 2017
 2. Zprávu o činnosti za rok 2017
 3. Zprávy zástupců oddílů

2. Valná hromada schvaluje:

 

 1. Výsledky hospodaření za rok 2017
 2. Plán práce na rok 2018
 3. Uvedení do síně slávy pana Josefa Seitela st. a Jindřicha Milce

3.    Valná hromada pověřuje:

 1. Předsedu revizní komise provést kontrolu hospodaření do dalšího zasedání Výkonného výboru SVL
 2. Výkonný výbor i nadále spolupracovat se složkami v obci
 3. Výkonný výbor zajistit prezentaci veškerého dění ve SVL na internetových stránkách
 4. Nadále využívat možností přihlášení do dotačních programů
 5. Výkonný výbor vypracovat návrh akcí na rok 2019
 6. Výkonný výbor zajistit spolu s Obecním úřadem Láz seznam dětí v Lázu ročník 2010 a mladší

       

 

 

V Lázu 11. března 2017