Zápis ze schůze

Publikováno: 

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne  6. 5. 2021

 

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Bohumil Hanus, Jiří Burian, Radek Pátek a Josef Vošmik

Omluveni: Vladimír Bena

Neomluveni: Antonín Šurik

 

  1. Josef Vošmik podal informaci o stavu financí
  2. Výběr členských příspěvků na rok 2021 u všech oddílů – zodpovídají jejich vedoucí
  3. K provedení úprav v hospodaření s vodou kolem kabin a zalévání hřiště – vypracováním projektu pověřen projektant pan Ševr.
  4. Informace o zrušení soutěží ročníku 2020/21
  5. Pro činnost SVL je nutno zajistit sponzory – úkol pro celý VV
  6. Informace o přípravách na Lázské nemehlo, které proběhne v termínu 5. 2021. Program se bude řídit usneseními vlády ke Covidu 19
  7. Sběr železného šrotu proběhl dne 24. 5. 2021. Děkujeme členům, kteří se na akci podíleli.

Úkoly:

Zajistit hladký průběh Lázského nemehla – zodpovídá V. Sláma a R. Pátek

Nutno zprůhlednit půjčování hřiště – odpovídají M. Čížek a J. Vošmik – průběžně

Dokončit opravu udírny poškozené požárem – zodpovídá M. Čížek, B. Hanus a J. Vošmik

Zanést do databází ČUS a FAČR nové hráče (ml. přípravka) – zodpovídá průběžně V. Sláma a J. Burian

Zateplení západní části kabin – zodpovídá M. Čížek a L. Havelka

Dresy pro A mužstvo – zodpovídá M. Čížek

 

 

Zapsal Josef Vošmik