Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 19. 3. 2019

Publikováno: 

 

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Josef Seitel, Bohumil Hanus a Josef Vošmik

Omluveni: Jan Drozen, Vladimír Bena a Jiří Burian

Neomluveni: Radek Pátek a Antonín Šurik

Hosté: Antonín Kropáč

 

 1. Josef Vošmik podal informaci o stavu financí
 2. Výběr členských příspěvků na rok 2019 – termín zaplacení 30. 4. 2019 u všech oddílů – zodpovídají jejich vedoucí
 3. K provedení úprav v hospodaření s vodou kolem kabin a zalévání hřiště – vypracovat projekt
 4. Ekonomka Petra Černíková nemá zájem dále spolupracovat – úkol pro VV oslovit nástupce
 5. Pro činnost SVL je nutno zajistit sponzory – úkol pro celý VV
 6. Úpravy kolem kabin: domluvit s panem Celerýnem odstranění kořene po padlém smrku před WC a zasypání jímky na tomto místě. Jámu po nádrži na zalévání hřiště také zahrnout – zde je třeba vyvést trubky na vodu nad terén – zajistí J. Seitel, J. Vošmik a A. Kropáč
 7. Sběr železného šrotu naplánován na 6. 4. 2019 – zajistí fotbalisti SVL
 8. V klubovně je třeba vyměnit dosluhující televizi – úkol trvá – zodpovídá Jan Drozen
 9. Děkujeme za skřínku v kuchyňce, kterou vyrobil a naistaloval R. Pátek. Připojení plynové varné desky bylo zkontrolováno, revizi provedla odborná firma
 10. Projednána žádost Ing. Petra Milce o ukončení členství v SVL
 11. Turnaje Spartak Cup se účastnilo i naše družstvo, skončilo na šestém místě
 12. Oslava 670. výročí vzniku naší obce se uskuteční 29. 6. 2019 – úkol: delegovat do přípravného výboru zástupce SVL
 13. Členky turistického oddílu se aktivně zapojily do přípravy vystoupení na čarodějnice – úkol pro celý VV: zajištění servisu k této akci
 14. Naše starší přípravka se účastní turnaje o pohár předsedy OFS na Spartaku

 

 

 

Zapsal Josef Vošmik