Valná hromada 2018

Publikováno: 

 

                   V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor

VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz, z.s.

 dne 16. února 2018 od 19:00 hodin do kabin

 Program:

 1.  Zahájení
 2.  Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady
 3.  Seznámení s jednacím řádem
 4.  Volba mandátové + návrhové komise
 5.  Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz za rok 2017 předseda + oddíl turistiky + oddíl volnočasového a  rekreačního sportu
 6.  Výsledky hospodaření za rok 2016
 7.  Zpráva revizní komise
 8.  Plán činnosti na rok 2017
 9.  Diskuse
 10.  Zpráva mandátové komise
 11.  Návrh a schválení usnesení
 12.  Závěr

 

 

V Lázu 16. února 2018                                                                                          Michal Čížek

                                                                                                                                      předseda