Schůze Výkoného Výboru Vrtule.

Publikováno: 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Sokola Vrtule Láz konané dne 2. 6. 2016
Přítomni: Michal Čížek, Josef Vošmik, Václav Sláma, Radek Pátek a Josef Seitel.
Omluveni: Jiří Burian, Bohumil Hanus a Jan Drozen.
Neomluven: Anton Šurik.
Program: 1. Internetové stránky Vrtule
2. Facebookové stránky Vrtule
3. Dotace
4. ČUS – sportuj s námi
5. Pouť
6. Sběr železného šrotu
7. Různé
1. Požádali jsme pana Baráška o znovuzprovoznění Internetových stránek. Paní Černochová nám po určitých úpravách, které si tyto stránky vyžadovaly, znovu zprovoznila server. Kontaktní osobou pro tento server bude Radek Pátek.
2. Zjistili jsme, že facebookové stránky existují dvě. Jedna je Sokol Vrtule Láz která je polospící a druhá Sokol Vrtule Láz Fans je perfektní a průběžně aktualizovaná Tobiasem Melicharem, za což mu patří dík.
3. Vyřízení dotace od Internetu Pb zajistí Michal Čížek a od OÚ a firmy Re/Max zajistí Josef Vošmik.
4. Byla nám přidělena dotace od ČUS na akci Lázský bodlo, která se bude konat 30. 7.2016. Vyřízením této dotace jsou pověřeni organizátoři této akce.
5. O pouti 23. 7. by měl probíhat tradiční turnaj v nohejbale a pak by měla následovat zábava na hřišti. O spoluúčast na organizování zábavy jsme požádali SDH Láz.
6. Sběr železného šrotu proběhl 28.7. a 30.7. Děkujeme všem občanům Lázu, kteří nám přispěli nepotřebným šrotem.
7. FAČR schválil nový přestupní řád. Nutnost nastudování této normy pro administrátory! Dokopná sezony 2015/16 proběhne 18. 7. na hřišti od 20.00 hodin. Jsou zváni hráči a fandové.
Zapsal Josef Vošmik