Schůze výkonného výboru 23. 1. 2018

Publikováno: 

Zápis ze zasedání Výkonného výboru SVL dne 23. 1.2018

Přítomni:  Michal Čížek, Josef Seitel, Jan Drozen, Václav Sláma, Josef Vošmik

Hosté: Roman Kodat

Omluveni: Jiří Burian, Bohumil Hanus, Radek Pátek, Anton Šurik

 

  1. Informaci o stavu financí podal Josef Vošmik. Byla doručena smlouva na dotaci od fy Rumpold. Byla nám též přislíbena dotace od fy Repas. Byla „vypracována“ žádost o dotaci od MŠMT na rok 2018. Tato dotace je však vázána na úspěšné vyúčtování dotace pro rok 2017 s termínem 15. 2. 2018.
  2. J. Vošmik přítomné informoval o proběhu schůzky k přípravě masopustu. Jednáním na dnešní schůzi SVL byl pověřen Roman Kodat, ten se však na organizování akce odmítl podílet. Z uvedeného vyplynulo, že SVL v nynější situaci nemá s kým jednat, proto žádost o případnou pomoc při zajišťování masopustu musí jeho organizátoři projednat s jednotlivými členy SVL.
  3. Byla oceněna akce Pinec oddílu volnočasového a rekreačního sportu. Na měsíc březen je plánovaná další akce.
  4. Byly pořízeny dresy pro naše Vrtuláčky, z těch minulých už vyrostli.
  5. Zprávy z jednotlivých oddílů:

 fotbal – od 8. 2. bude probíhat soustředění mužstva dospělých v Nýrsku. Kdo se chce zúčastnit, spojí se s Michalem Čížkem.

turistika – probíhá finální příprava Lázského nemehla, které bylo i v tomto roce vybráno do akcí ČUS – Sportuj s námi. Všechna povolení jsou už vyřízena. Zveme všechny členy dne 3. 3. na pochod.

Valná hromada SVL proběhne 16. 2. 2018 v kabinách. Účast všech členů je nutná.

 

 

Zapsal Josef Vošmik