Zápis ze zasedání 2. 11. 2017

Publikováno: 

Zápis ze zasedání výkonného výboru Sokola Vrtule Láz dne 2. 11. 2017

Přítomni: Michal Čížek, Josef Seitel, Bohumil Hanus, Václav Sláma, Radek Pátek a Josef Vošmik.

Omluveni: Jiří Burian a Jan Drozen.

Neomluven : Anton Šurik

Návrh řešení problému s nádrží na vodu pro zalévání hřiště. Odpojit čerpání vody z výkopu. Nainstalovat přírubu a nechat zahrnout. Tento postup projedná předseda SVL se starostou obce.

Poděkování účastníkům brigády na zabetonování sloupů na síť mezi hřištěm na fotbal a dětským hřištěm. Síť je připravena na instalaci. Jestli se bude instalovat před zimou nebo až na jaře projedná předseda SVL se starostou obce.

Zazimování kabin – odpovídá Josef Seitel.

Byla odsouhlasena jednomyslně náhrada na cestovní výdaje pro členy SVL ve výšši  5Kč za kilometr.

Byla odsouhlasena jednomyslně jednorázová odměna za práce kolem nádrže na zalévání hřiště pro Josefa Seitela a Františka Bečváře.

Bylo odsouhlaseno jednomyslně proplácení jedné poloviny nákladů na tělocvičnu pro členy volnočasového a rekreačního sportu .

Od 1. do  30. listopadu  je otevřena přihláška na dotaci od ČUS sportuj s námi. Turistický oddíl již přihlášku vyplnil. Ještě je třeba vyplnit pro Lázské bodlo – zodpovídá předseda SVL.

Sadu dresů pro žákovské družstvo zajistí Martin Bezouška – termín listopad 2017

Úkoly pro předsedu, pokladníka a ekonomku SVL – vyúčtování dotací – termín průběžně

 

                                                                                                       Zapsal Josef Vošmik