Archiv schůzí

Zápis z valné hromady 2023

Zápis z Valné hromady Sokola Vrtule Láz konané dne 17. 3. 2023 Po zahájení byl schválen program, jednací řád a zvoleno pracovní předsednictvo složené z členů výboru. Byla zvolena mandátová komise ve složení Anton Šurik a Vladimír Bena. Zprávu o činnosti SVL za rok 2023 přednesl v zastoupení nemocného předsedy Václav Sláma. Členové byli seznámeni s činností jednotlivých […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 19. 3. 2019

  Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Josef Seitel, Bohumil Hanus a Josef Vošmik Omluveni: Jan Drozen, Vladimír Bena a Jiří Burian Neomluveni: Radek Pátek a Antonín Šurik Hosté: Antonín Kropáč   Josef Vošmik podal informaci o stavu financí Výběr členských příspěvků na rok 2019 – termín zaplacení 30. 4. 2019 u všech oddílů – zodpovídají […]

Žádný komentář

Valná hromada 2019

V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz, z.s.  dne 22. února 2019 od 19:00 hodin do kabin  Program: Zahájení Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady Seznámení s jednacím řádem Volba mandátové + návrhové komise Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz za rok 2018 předseda + oddíl turistiky […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz 24. 1. 2019

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Jan Drozen, Josef Seitel, Josef Vošmik Omluveni:  Bohumil Hanus a Anton Šurik Hosté: Antonín Kropáč a Vladimír Bena   Josef Vošmik podal informaci o stavu financí Výběr členských příspěvků na rok 2019 – zajistí zástupci jednotlivých oddílů Úhrada nákladů na tělocvičnu pro zimní trénink – zodpovídá […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 6. 12. 2018

Josef Vošmik podal informaci o financích Všechny náhrady trenérům a obslužnímu personálu byly vyplaceny Uhrazeny náklady na tělocvičny pro oddíly v roce 2018. Zakoupeny hliníkové branky 5×2 a pomůcky pro žáky k výuce                                                                                                 Konstatováno, že OÚ s Vrtulí neprojednal důležitý dokument pro Ministerstvo pro místní rozvoj o rozvoji a zázemí sportu v obci S […]

Žádný komentář

Zápis ze schůze VV 25. 10. 2018

Zápis ze schůze VV Sokola Vrtule Láz dne 25.10.2018 Přítomni: Michal Čížek, Bohumil Hanus, Václav Sláma, Radek Pátek, Jiří Burian, Josef Seitel a Josef Vošmik. Omluveni: Jan Drozen a Anton Šurik Josef Vošmik podal informaci o financích. Žádost o dotaci MŠMT „Můj klub 2019“ byla podána v termínu. Vypracoval ji Josef Vošmik a Michal Čížek. […]

Žádný komentář

Zápis z jednání Výkonného výboru 11. 4. 2018

Přítomni: Michal Čížek, Jan Drozen, Josef Seitel, Jiří Burian, Václav Sláma a Josef Vošmik Omluveni: Radek Pátek a Bohumil Hanus  Neomluven: Anton Šurik Host: Antonín Kropáč   Traktůrek na sečení hřiště nedobíjí – proměření elektrických obvodů zajistí Jan Drozen Nádrž na vodu – vytažení z jámy zajistí přes firmu, která provádí kanalizaci v obci, Josef […]

Žádný komentář

Zápis z jednání Výkonného výboru 2. 7. 2018

Přítomni: Michal Čížek, Jiří Burian, Josef Seitel, Václav Sláma a Josef Vošmik Omluveni: Radek Pátek, Anton Šurik a Bohumil Hanus   Dotace od MŠMT byla přidělena – v první fázi se nakoupí hliníkové branky 5x2m Byla vypovězena smlouva s DIGI na signál v kabinách O pouti 21. 7. se uskuteční zápas ženatí vers. svobodní Rozlosování […]

Žádný komentář

Valná hromada Sokola Vrtule Láz

Sokol Vrtule Láz Láz 238 262 41 BOHUTÍN POZVÁNKA V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz dne 23. ledna 2016 od 18:00 hodin do kabin Program: 1. Zahájení 2. Volba pracovního předsednictva 3. Volba mandátové a návrhové komise 4. Schválení programu 5. Schválení jednacího řádu 6. Zpráva […]

Žádný komentář