Zápis z valné hromady 2023

Publikováno: 

Zápis z Valné hromady Sokola Vrtule Láz konané dne 17. 3. 2023

Po zahájení byl schválen program, jednací řád a zvoleno pracovní předsednictvo složené z členů výboru.

Byla zvolena mandátová komise ve složení Anton Šurik a Vladimír Bena.

Zprávu o činnosti SVL za rok 2023 přednesl v zastoupení nemocného předsedy Václav Sláma.

Členové byli seznámeni s činností jednotlivých mužstev – starší žáci Václav Hašl, mladší a předpřípravka Jiří Burian a Václav Sláma a dospělí Anton Šurik.

Za oddíl turistiky přednesl zprávu Václav Sláma.

Za oddíl volnočasových aktivit Vladimír Bena a Jaroslav Korsa.

Za nový oddíl jóga přednesla zprávu Zuzana Konvalinová (požadavek na dokoupení pomůcek).

Zprávu o hospodaření přednesl Josef Vošmik.

Jednomyslně byl přijat návrh zvýšení příspěvků počínaje rokem 2023 na 200,- Kč pro žáky do 18 let věku a důchodce, ostatní 400,- Kč.

Valné hromady se zúčastnilo dle mandátové komise 31 členů.

Body z diskuse:

Starosta obce A. Kropáč seznámil valnou hromadu se záměrem rekonstrukce přilehlého sportoviště k hrací ploše.

Časté konstatování přítomných – nezájem hráčů dospělých o dění v SVL. Veškerá činnost pak spočívá na jednotlivcích.

  1. Burian seznámil VH s činností mladší přípravky a předpřípravky – žáků je pořád hodně. Nejmladší ročníky žáků jsou docela silné, je třeba je získat k provozování sportu.

Schválena byla žádost o odstranění prasklé nádrže na vodu.

Poděkování za dar lázských maškar ve výšši 7000,- Kč pro druž.  ml. přípravky.

                                                                                 

Zapsal Josef Vošmik