Valná hromada 2019

Publikováno: 

V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor

VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz, z.s.

 dne 22. února 2019 od 19:00 hodin do kabin

 Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady
 3. Seznámení s jednacím řádem
 4. Volba mandátové + návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz za rok 2018 předseda + oddíl turistiky + oddíl volnočasového a rekreačního sportu
 6. Výsledky hospodaření za rok 2018
 7. Plán činnosti na rok 2019
 8. Diskuze
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr