Schůze VV 12. 12. 2017

Publikováno: 

Zápis ze schůze Výkonného výboru Vrtule dne 12. 12. 2017

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Radek Pátek, Bohumil Hanus, Jan Drozen, Josef Seitel a Josef Vošmik

Hosté: Antonín Kropáč

Omluveni: Jiří Burian a Anton Šurik

Se stavem ekonomiky seznámil přítomné Josef Vošmik. Je potřeba připravit podklady pro vyúčtování dotace od MŠMT, dotace od OÚ a FAČR jsou vyúčtované.

Zprávu z oddílu volnočasového a rekreačního sportu přednesl Jan Drozen. Informoval o  nákupu stolnotenisového stolu. Jejich aktivitami přes zimu jsou volejbal v tělocvičně PBtisku v Bohutíně každé pondělí od 17:00 hodin a stolní tenis na sále OÚ v Lázu každou středu od 18:00 hodin. Na 30. 12.2017 se připravuje turnaj ve stolním tenise.

Zprávu z oddílu turistiky přednesl Radek Pátek. Seznámil přítomné s přípravou dalšího ročníku Lázského nemehla na 3. 3. 2018. Povolení na vstup do CHKO Brdy už je vyřízeno. Před  samotnou akcí bude nutné oplotit nádobu na vodu pro zalévání hřiště.

Je vyhlášen dotační program MŠMT Můj klub 2018. Za přihlášení do tohoto programu, který je tentokrát rozšířen o dotaci na údržbu, odpovídá Michal Čížek, Josef Vošmik a Antonín Kropáč.

Případný přechod od ČEZ k Eon vyřídí Michal Čížek.

Předpokládaný termín Valné hromady Vrtule je začátkem února 2018.

Organizace Masopustního úterý v příštím roce připadá na nás. Termín 13. 2. 2018.

  1. 12. 2017 se bude konat silvestrovský fotbálek. Občerstvení zajistí Michal Čížek, Anton Šurik a Josef Vošmik.

 

                                                                                                          Zapsal Josef Vošmik