Dne 25.4.2004 se konal každoroční sběr železného šrotu. Letos bohužel v nevelkém počtu brigádníků.

Publikováno: 

Sokol Vrtule Láz tímto velice děkuje všem, kteří se zúčastnili nedělního sběru
železného šrotu, jmenovitě Václavu Slámovi, Milanovi Haasovi st., Josefu Vošmikovi,
Janu Haasovi, Petru Slámovi, Jaroslavu Palivcovi, Michalu Čížkovi a Milanovi
Jaríčkovi, kteří odvedli v malém počtu obrovský kus práce.  Dále také děkuje Obecnímu úřadu Láz za zapůjčení traktoru a p. Štikovi za pomoc v celém průběhu akce.  V neposlední řadě také děkuje p. Václavovi Beuerovi za dohled nad odvozem šrotu do sběrny.
Sokol Vrtule Láz neděkuje především ostatním členům jednotlivých týmů, kteří se přes výzvy neobtěžovali přijít.
Zláště dorost si patrně neuvědomuje, za jaké peníze má v čem, s čím, kde hrát a kde se převlékat. Je zjevné, že tento tým není veden k pracovistosti
a  loajalitě ke klubu.
Dále Sokol Vrtule Láz neděkuje rodině koníčkově, která se ihned po svezení
sběru na tento vrhla jak supi na mršinu a vybrala z něj vše, co lze dobře zpěněžit
– barevné kovy apod. Takovouto „pomoc“ Sokol rozhodně nepotřebuje.