UPOZORNĚNÍ

Publikováno: 

Upozorňujeme na skutečnost, že vstupem na akce pořádané Sokolem Vrtule Láz, z. s. dávají  účastníci  souhlas k možnému pořízení fotografie, jejímu zpracování a zveřejnění na webových stránkách pořadatele, na sociálních sítích a jeho propagačních materiálech. Pokud se účastník akce rozhodne, že chce zpracování některých údajů odmítnout nebo vymazat, má možnost tak učinit písemně na e-mailové adrese sokol@vrtule.net.

Děkujeme za pochopení