Vrtule má novou kabinu….

Publikováno: 

Vrtule má novou kabinu….

Fotbalové kabiny v Lázu prošli další rekonstrukcí, vymalováním. Díky patří všem dobrovolníkům, kteří se na úpravě podíleli a zejména  Jarce Schöbelové za to, jak nám krásně namalovala strop kabiny. Velké Díky!!!