Výborová schůze Sokola Vrtule Láz.

Publikováno: 

Zápis z výborové schůze Sokola Vrtule Láz konané dne 14. 3.2013.

Informace : Bylo podáno daňové přiznání na rok 2012.
Proběhla akce Lázské nemehlo na které jsme se též podíleli.
V rozlosování na jaro je třeba upravit konání zápasu
Hvožďany – Vrtule Láz na neděli 5. 5. od 10.15 hod.

Projednáno: Soupiska na jaro doplněna – potvrzení zajistí J. Vošmik
Jednání se sponzorem CAG – zajistí J. Červenka a M. Čížek
Lajnování a uklízení kabin – na první zápas lajnování zajistí F. Bečvář a J. Seitel. Úklid kabin bude dořešen.
Úprava hřiště – po konzultaci s p. Švajglem z 1. FK Příbram je třeba zajistit písek, rozvezení a roztažení se bude provádět v měsíci květnu

Zábava Sokola Vrtule Láz dne 23. 3.2013 – organizaci tomboly zajistí J. Vošmik a ceny přinesou členové Vrtule
Plakáty a propagaci v tisku zajistí J. Vošmik
Výběr vstupu zajistí Michal a Míra Čížkové
Případné vystoupení na zpestření zajistí Michal a Míra Čížkové
Účast je pro fotbalisty a členy povinná! Omluva jenom vyšetření od lékaře!
V sobotu 16. 3. od 9.00 se uskuteční brigáda členů Sokola Vrtule Láz na úpravu okolí hřiště (pokácení listnatých stromů za studnou) a štípání dřeva. Motorové pily vezměte s sebou.