Výborová schůze Vrtule.

Publikováno: 

Výborová schůze Vrtule konaná dne 14. 1.2015 v kabinách.
Přítomni: Michal Čížek, Milan Jaríček, Milan Haas, Josef Seitel, Bohumil Hanus a Josef Vošmik.
Program: 1. FAČR.
2. Určení termínu konání valné hromady Vrtule.
3. Vypracování žádosti o dotaci na sport pro Obecní úřad.
4. Organizační
5. Masopust
6. Nemehlo
1. Připomínka všem hráčům i činovníkům na platbu pro FAČR do konce února. Je možno to zaplatit přes internetové bankovnictví na účet 369000369/0800 s variabilním symbolem – rodné číslo bez lomítka! Druhá možnost je zaplatit to Josefu Vošmikovi. Pro starší 18ti let je to 200,- Kč.

2. Valná hromada se bude konat 7. 2. 2015 v kabinách od 19.00 hodin. Všichni hráči a příznivci jsou srdečně zváni.

3. Byla vypracována žádost o dotaci na sport pro Obecní úřad Láz. Žádost doručí předseda Michal Čížek.

4. Valné hromady OFS v Sedlčanech se zúčastní Michal Čížek. Projednána pozvánka na valnou hromadu SDH. Projednáno soustředění v Rejnštejně. Stále se trenuje každý pátek od 18.30 v tělocvičně 3.ZŠ na Březových Horách. Pro lepší fungování fotbalu Vrtule je třeba zřídit a obsadit funkci manažera.

5. Letošní masopust spolupořádáme s SDH Láz. Průvod obcí bude v úterý 17. 2. 2015.

6. Lázské nemehlo pořádané turistickým oddílem Vrtule se uskuteční 7. 3. 2015 a je zařazeno do akcí pod patronací ČUS.