Výborová schůze.

Publikováno: 

Zápis z výborové schůze Sokola Vrtule Láz.

Přítomní: Čížek Michal, Seitel Josef, Jaríček Milan, Hanus Bohumil, Milec Tomáš, Vošmik Josef a z pozvaných Šourek Josef.
Omluveni: Burian Jiří, Šourek Michal.
Neomluveni: Haas Milan st. a z pozvaných Vošmik David a Drozen Jan.
Program: 1. Úprava kabin
2. Termín Výroční členské schůze a zimního soustředění.
3. Termín Vrtulácké zábavy a Lázského nemehla.
4. Zpráva o stavu financí na závěr roku.
5. Rezignace správce kabin.
6. Nastavení systému vybírání členských příspěvků.
7. Silvestrovský fotbálek.
8. Závěr.

1. Potřeba vypracování požadavku na Obecní úřad. Jedná se o zateplení
stropu nad šatnami a výměna zatím některých oken v kabinách. Zateplení by se provedlo v rámci brigády půjčeným strojem. Cenu a množství drceného papíru a oken prověří Seitel Josef.
2. Výroční členská schůze se uskuteční v pátek 22. 2.2013 od 19.00 hodin.
Tradiční zimní soustředění na Šumavě proběhne od 14. 2. – 17. 2.2013
3. Vrtulácká zábava se uskuteční 23. 3.2013 v sále Obecního úřadu.
Provětrat Lázské nemehlo budeme moci dne 2. 3.2013.
4. Josef Vošmik podal zprávu o stavu financí Vrtule a předal je ke kontrole.
5. Dosavadní správce kabin Milan Jaríček rezignoval na funkci k závěru roku. V novém roce 2013 musíme sehnat náhradu. Přijímáme nabídky.
6. Josef Vošmik seznámil přítomné se stavem a výhledem systému pro
vybírání příspěvků přes FAČR. V současné době máme zaevidovaných 42 členů přes FAČR . Příspěvek v roce 2013 činní 200,- Kč s tím, že 80% se zpět vrátí do klubu.
Ostatní členové a příznivci budou platit stávající poplatky.
7. Na tradiční silvestrovský fotbálek zveme jak hráče tak příznivce. Výkop bude v 10.00 hodin. Občerstvení bude zajištěno!
8. Závěrem předseda Michal Čížek popřál všem hráčům a příznivcům klidné Vánoce a bouřlivý Nový rok 2013.