Zápis ze schůze nově zvoleného výkonného výboru Sokola Vrtule Láz konaná dne 13. března 2020

Publikováno: 

Přítomni: Michal Čížek, Václav Sláma, Vladimír Bena, Radek Pátek, Josef Seitel a Josef Vošmik

Omluveni: Jiří Burian, Anton Šurik a Bohumil Hanus z důvodu zaměstnání

Program:

  1. Volba předsedy a rozdělení funkcí ve výboru
  2. Různé – úkoly mimo plán činnosti na rok 2020

Předsedou na nadcházející volební období byl jednomyslně zvolen Michal Čížek

Místopředa Václav Sláma

Sekretář a pokladník Josef Vošmik

Zástupce fotbalového oddílu Bohumil Hanus

Zástupce turistického oddílu Radek Pátek

Zástupce volnočasového a rekreačního sportu Vladimír Bena

Různé:

Na pouť 25. 7. uspořádá volnočasový oddíl volejbalový turnaj – výbor

V termínu 1. 8. nás požádal pan Jura o propůjčení kabin a jejich okolí pro uspořádání

akce Soutěž koňáků – odsouhlaseno.

Znovuzprovoznění hřiště na petanque – výbor

Vymalování klubovny – výbor

 

                                                          

Zapsal Josef Vošmik                                                                   Předseda Michal Čížek