Plán činnosti na rok 2014.

Publikováno: 

1 Turnaj v malé kopané (Lázské bodlo)
2 Turnaje v petangue
3 Turnaj v nohejbale
4 Zpevnění hrací plochy
5 Dětský karneval + masopust (spolu s OÚ + SDH) 2.3. a 4.3.
6 Sběr železného šrotu
7 Pálení čarodějnic (spolu s OÚ + SDH) 30. 4.
8 Zateplení stropu v kabinách
9 Nalajnovat tenisové hřiště
10 Výměna oken v kabinách
11 Dokončit a zapojit zavlažování (nádrž – hřiště)
12 Oprava poklopů na jímce
13 Podílet se na organizaci Dětského dne
14 Vyčistit strouhu za valem
15 Podílet se na organizaci pochodu Lázského nemehla 1.3.
16 Zajistit gratulace jubilantům průběžně
17 Zhotovit světlo a výztuhy v přístřešku na dřevo
18 Pokračovat v Dětské sportovní lize(duben – říjen)
19 Zajistit sponzorské dary průběžně
20 Vybrat členské příspěvky průběžně
21 Provést inventuru majetku
22 Zajistit příspěvky do webových stránek
23 Připravit kandidátku do podzimních obecních voleb srpen
24 Připravit letní pouťovou zábavu 26.7.