Usnesení z výroční členské schůze.

Publikováno: 

Na VČS je přítomno 31 členů.

Výroční členská schůze souhlasí:
1. S přednesenou zprávou o činnosti za rok 2013.
2. Se zprávou revizní komise
3. Se zprávou o hospodaření za rok 2013
4. S plánem činnosti na rok 2014

Výroční členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávy zástupců jednotlivých mužstev o činnosti za rok
2013.

Výroční členská schůze ukládá:
1. Výboru Sokola Vrtule Láz spolupracovat s OÚ a s SDH
v obci.
2. Výboru Sokola Vrtule Láz vypracovat požadavek na dotaci pro rok 2014 od Obecního úřadu Láz.
3. Výboru Sokola Vrtule Láz uspořádat hráčskou schůzi před začátkem soutěží.
4. Výboru Sokola Vrtule Láz sestavit kandidátku pro podzimní volby do obecního zastupitelstva.
5. Výboru Sokola Vrtule Láz projednat opravu pískového hřiště ve sportovním areálu Rafanda.
6. Výboru Sokola Vrtule Láz připravit fotbalové klání o pouti dne 26. 7.2014.