Valná hromada

Publikováno: 

 

                     V souladu se Stanovami Sokola Vrtule Láz svolává výkonný výbor

 

VALNOU HROMADU Sokola Vrtule Láz, z.s.

 dne 21. února 2020 od 19:00 hodin do salonku restaurace U dubu

 

Program:

 1. Zahájení – seznámení s jednacím řádem
 2. Schválení pracovního předsednictva a programu valné hromady
 3. Volba mandátové,volební + návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti Sokola Vrtule Láz za rok 2018 předseda + oddíl turistiky + oddíl volnočasového a rekreačního sportu
 5. Výsledky hospodaření za rok 2019
 6. Volba nového výkonného výboru
 7. Plán činnosti na rok 2020
 8. Diskuze
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr

                                                                                                                                                      Michal Čížek                                                                                                                                                                            předseda